BIEGI GÓRSKIE W SZCZAWNICY 2016

BIEGI GÓRSKIE W SZCZAWNICY 2016

opublikowano 29 luty 2016

Hotel Solar Spa partner biegów w Szczawnicy

BIEGI GÓRSKIE W SZCZAWNICY 2016
HOTEL SOLAR SPA  A MISTRZOSTWA POLSKI W DŁUGODYSTANSOWYM BIEGU GÓRSKIM W SZCZAWNICY 2016 R.
 
 
            23-24 kwietnia 2016 r. w Szczawnicy odbędą się Mistrzostwa Polski w Długodystansowym Biegu Górskim. Jesteśmy jednymi z głównych partnerów imprezy. Zapraszamy uczestników oraz przybyłych gości do skorzystania z noclegów oraz specjalnie przygotowanej oferty Hotelu. Specjalne ceny!!!!!!!!!!!
http://www.solarspa.pl/weekendowy_pakiet_dla_biegaczy_
 
A teraz krótka informacja na temat Mistrzostw Polski w Długodystansowym Biegu Górskim.
Uczestnicy mogą wybrać jedną z czterech tras:
 Hardy Rolling – 6 km
 Chyża Durbaszka – 20 km
 Wielka Prehyba – 43 km
  Niepokorny Mnich – 96 km
W Mistrzostwach Polski może wziąć udział każdy pełnoletni Zawodnik, który zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
Zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji Zawodnika w biurze zawodów.
Start i meta tras: Hardy Rolling, Wielka Prehyba, Niepokorny Mnich zlokalizowane będą w Szczawnicy;
Start trasy -Chyża Durbaszka zlokalizowany będzie w Jaworkach, meta biegu zlokalizowana będzie w Szczawnicy. 
Trasa - z wyjątkiem krótkich fragmentów Biegów, trasy zostały poprowadzone górskimi szlakami turystycznymi. 95% trasy to ścieżki leśne, polany, szutry.
W trakcie biegu Zawodnicy mają obowiązek poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora. Trasa, oprócz oznaczenia szlakowego, zostanie dodatkowo oznaczona przez Organizatora.
Uczestnicy będą mogli we własnym zakresie korzystać ze znajdujących się na trasie schronisk (8). Limity -na trasie wszystkich Biegów wyznaczone są limity czasu, których przekroczenie będzie skutkować dyskwalifikacją Uczestnika.
Limity na pokonanie poszczególnych tras:
Hardy Rolling: 2,5 godziny.
Chyża Durbaszka: 5 godzin.
Wielka Prehyba: 10 godzin.
Niepokorny Mnich: 17 godzin. 
Dodatkowo na trasie Niepokorny Mnich ustanowiono dodatkowe limity, których przekroczenie będzie skutkować dyskwalifikacją Uczestnika:
przeł. Gromadzka – 11:30 (8,5 h)
Vyżne Rużbachy – 15:00 (12 h)
Lesnicke Sedlo – 17:30 (14,5 h)
 
 Szczegóły imprezy na stronie www.mountain-touch.pl. ZAPRASZAMY !!!!