Kontakt i Lokalizacja

Solar - Hotel Spa
34-460 Szczawnica, ul. Zdrojowa 4

Recepcja Hotelu - Rezerwacje

tel. 18 262 08 10
tel.kom 600 404 100

e-mail: recepcja@solarspa.pl

Centrala Telefoniczna     tel.18 262 08 10


Recepcja Solar Spa Hotel - wewnętrzny 1
Recepcja Kliniki - wewnętrzny 2
Park Wodny - wewnętrzny 3


e-mail sanatorium: sanatorium@solarspa.pl

Bank PKO BP Odz. Szczawnica
nr. konta: 27 1020 1068 0000 1402 0344 0757
 

Formularz Kontaktowy »

Regulamin Hotelu Solar Spa>>

Bezpieczny hotel